Publikacje

Poniżej przedstawiam wykaz opublikowanych tekstów. 
 • Z wizyta na wizji, Być dla innych 25/2003
 • Profilaktyka serca, Być dla innych 26/27 / 2003
 • Wywiadówka ? zło konieczne?!,Być dla innych 26/27 /2003
 • W relacjach z rodzicami ? małe ABC komunikacji na zebraniu, Być dla innych 28/2003
 • Sztorm idzie panie bosman!,Być dla innych 29/2004
 • Współpraca z rodzicami ? post scriptum, 27 / 2003Być dla innych 30/204
 • Podstawowe zasady dobrego spotkania z rodzicami, Nauczycielskie innowacje 2/3 2005 publikacja w języku białoruskim
 • Kości niezgody, Ergo. Forum wychowawców, 02(6)2005
 • Ludzie listy piszą, Ergo. Forum wychowawców, 03(7) 2005
 • To nie wojna, Ergo. Forum wychowawców, 04(8) 2005
 • Paragraf o wychowaniu ? Ergo. Forum wychowawców,  09(13) 2005
 • Nauczyciel tez ma swoje prawa, Gazeta szkolna, 10(260)15 marca 2005
 • Współpraca z rodzicami. Czy jest inna alternatywa wychowawcza dla szkoły? w:Materiały z V Międzynarodowej Konferencji. Edukacja Alternatywna ? dylematy teorii i praktyki
 • W dialogu z dorosłymi, Nauczyciel człowiekiem dialogu, Zielona Góra 2006
 • Szkoła otwarta na społeczność lokalną ? materiały z I Konferencji nt przywództwa edukacyjnego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2010
 • Otwarci na społeczność lokalną, Sedno Magazyn Dyrektora Szkoły, 8/2010 (14)
Artykuły do poradnika aktualizowanego: Wydawnictwo Rabbe ?Nowa Szkoła. Skuteczne zarządzanie w oświacie.?
 • Zmiany w prawie oświatowym a organizacja pracy szkoły
 • Ewaluacja zewnętrzna w szkole ? jak się do niej dobrze przygotować?
 • Promocja i marketing w szkole- teoria a doświadczenia własne
 • Przywództwo edukacyjne
 • Szkoła otwarta na społeczność lokalną
Artykuły do ?Niezbędnika dyrektora szkoły?, wydawnictwo MM, wydawane w formie elektronicznej:
 • Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej i organizacji zajęć i związanych wykonaniem art. 42 KN.
 • Czynności dyrektora szkoły dotyczące zgłaszania uczniów do Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w zakresie sprawdzianu po szkole podstawowej i egzaminu po gimnazjum.
 • Obowiązki dyrektora szkoły w zakresie planowania pracy dydaktycznej w miesiącu wrześniu.
 • Przyjęcie do użytku szkolnego zestawu programów nauczania - co trzeba wiedzieć
 • Zwołanie rady pedagogicznej i zatwierdzenie podczas niej planu pracy szkoły, zaopiniowaniu dokumentów związanych z organizacją szkoły).
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *